Home നവംബറിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്നു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താ ?

    നവംബറിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്നു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്താ ?

    0

    നവംബർ 1 മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സ്‌കൂളിൽ വിടുമോ?