സെക്കന്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഒരു പെൺകുട്ടി നില്‍ക്കുന്നത് കണ്ടത്-ഭയന്ന് വിറച്ച മുഖമായിരുന്നു അവള്‍ക്ക് – എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കണം ഈ കുറിപ്പ്

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!