പിണക്കം തീർക്കാം എന്നുകരുതി വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ ഓഫ്. ദൈവമേ അവൾ പറഞ്ഞപോലെ ചെയ്‌തോ.. വൈകുന്നേരം വരെ വിളിച്ചു ഒരനക്കവും ഇല്ല..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!