നാളെ മുതല്‍ രാവിലെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.. ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളതും ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് പാര്‍സല്‍ കൊണ്ട് വന്നാല്‍ മതി..

You may also like...

1 Response

  1. Ajisha says:

    A good.fact.and good story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!