Home രണ്ടു മുന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്ക്കുൾ കെട്ടിടത്തിലോക്ക് ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് കയറി വരുന്നത് കണ്ട് ഭാസ്ക്കരൻ ഓടി… Part -7 1591684374-picsay (7)

1591684374-picsay (7)