ഗുര്‍മിതിന്‍റെ ആശ്രമത്തില്‍ നിന്നും 600 പേരുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി;ഞെട്ടല്‍ മാറാതെ അന്വേഷണ സംഘം 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!