Home എന്റെ വാക്കുകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മീതെയായിരുന്നു എപ്പോഴും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ… ഒടുവിൽ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു! 1587740676-picsay

1587740676-picsay

1587741538-picsay