Home അച്ഛന്റെ കല്ല്യാണത്തിന് പോകുന്നില്ലേയെന്നു നാട്ടുക്കാരു പരിഹസിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വീണ്ടുമൊരു വിവാഹം കഴിച്ച കാര്യമറിഞ്ഞത്… 1576221138-picsay (1)

1576221138-picsay (1)