Home പോകുന്നേന്റെ മുന്നെ ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു പിടിക്കണം… പഴേ പോലല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവന്റെ നിലക്കും വിലക്കും ചേരുന്നൊരു ബന്ധം കണ്ടു പിടിക്കണ്ടേ… Captughfjre

Captughfjre